ส่งเอกสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์”

การขึ้นทะเบียน/ยกเลิก

ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"

124761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
45
531
122940
2231
5296
124761

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-20 01:32

                                                       

หยุดยาวปีใหม่ "บิ๊กแรงงาน" ห่วงเพลิงไหม้ แนะนายจ้างจัดมาตรการป้องกัน

 

 

สุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน ห่วงเพลิงไหม้ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ สั่งการ กสร. กำชับพนักงานตรวจแรงงาน แนะนายจ้างเตรียมความพร้อมจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัย ย้ำนายจ้างและลูกจ้างต้องสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยร่วมกัน

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้างช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างได้กลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กำชับพนักงานตรวจแรงงานแนะนำนายจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) มาร่วมกันกำหนดมาตรการ หรือแนวทางป้องกันอันตรายทั้งก่อนและในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบต่าง ๆ รวมไปถึงการดำเนินงานของผู้รับเหมาภายนอก หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง

          อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า นอกจากมาตรการข้างต้นแล้วการทบทวนแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุ นายจ้างต้องให้ความสำคัญด้วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ย้ำเตือนลูกจ้างปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อยก่อนวันหยุดยาว ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรี “สุชาติ” ฝากให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ตระหนัก และร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้มากที่สุด เพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัยร่วมกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้